divider

Om oss


Tom Ovesen

Advokat

Epost: tom@advokatovesen.no

Mobiltelefon: 957 28 308

Juridisk embetseksamen fra Universitetet i Tromsø 1993

Yrkesbakgrunn:

1994-1995: Finnmark Fylkesskattekontor, konsulent/førstekonsulent
1996-1997: Kemneren i Harstad, førstekonsulent
1997-1998: Senja politidistrikt, politifullmektig
1998-1999: Advokat Kjetil Krokeide, advokatfullmektig
1999-2001: Trondenes tingrett, dommerfullmektig
2002-dd: Advokatbevilling, egen praksis

Spesielle fagområder:

 • Fast eiendoms rettsforhold
 • Arv
 • Skifte av dødsbo
 • Skifte etter ekteskapsloven
 • Strafferett

Advokat Tom Ovesen er fast bostyrer ved Trondenes tingrett i konkursbo og offentlig skifte av dødsbo og bo etter ekteskapsloven. Han arbeider for øvrig med skifteoppgjør i dødsbo og økonomiske oppgjør etter samlivsbrudd mellom samboere/ektefeller samt forsvareroppdrag i straffesaker. Advokat Tom Ovesen er oppnevnt som fast forsvarer for Trondenes tingrett og Hålogaland lagmannsrett.

Mona Ovesen

Advokat

Epost: mona@advokatovesen.no

Mobiltelefon: 900 21 057

Juridisk embetseksemen fra Universitetene Oslo/Tromsø 1994

Yrkesbakgrunn:

 • 1990–1991: Juss Hjelpa i Nord Norge, saksbehandler
 • 1993-1994: Stavanger kommune-barnevernseksjonen, saksbehandler
 • 1995-1997: Tromsø kommune-barnevernseksjonen, saksbehandler
 • 1997-2000: Forsvarets Bygningstjeneste, førstekonsulent
 • 2000-2002: Advokat Simon Kaarbø, advokatfullmektig
 • 2002-dd : Advokatbevilling, egen praksis

Spesielle fagområder:

 • Barnerett
 • Barnevernsrett
 • Bistand til fornærmede i straffesaker
 • Eiendomsmegling

Advokat Mona Ovesen har barnevernssaker for både offentlige og private parter. Hun arbeider for øvrig i hovedsak med saker etter barneloven og som bistandsadvokat. Advokat Mona Ovesen er oppnevnt som fast bistandsadvokat for Trondenes tingrett og Hålogaland lagmannsrett.


separator