divider

Priser

separator

Våre priser vil variere etter sakstype og kunde. Våre timepriser varierer fra
kr. 2 000,- til kr. 2 500,- inklusive merverdiavgift.

I visse saker kan det innvilges fri rettshjelp. Dette betyr at Staten betaler store deler av advokatbistanden. Du vil finne informasjon om hvem som kan få fri rettshjelp på
Rettsrad.no

For enkelte saksfelt kan det være en rettshjelpdel på egne forsikringer. Dette kan typisk gjelde egne forsikringer på bolig/bil/båt. Ved å ta kontakt med forsikringsselskapet kan en få nærmere opplysninger.


separator