divider

Fagområder

separator

Vi driver en allsidig praksis med hovedvekt på følgende saksfelt:

  • Fast eiendoms rettsforhold
  • Eiendomsmegling
  • Strafferett
  • Familierett
  • Arv og skifterett
  • Barnerett
  • Barnevernsrett
  • Bistand til fornærmede i straffesaker

separator